Nasi eksperci

 

Decyzją Zarządu Spółki powołany został Zespół projektowy, który ma za zadanie wsparcie komisji przetargowej w opracowaniu docelowego modelu techniczno-biznesowego przedsięwzięcia. W szczególności chodzi o analizę i opracowanie alternatywnych opcji i rozwiązań pojawiających się w skutek zmian w otoczeniu Projektu z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony środowiska, optymalizacji procesów wytwarzania oraz przesyłu i dsytrybucji ciepła.

 

Zespół specjalistów MPEC zaangażowanych w projekt EC Olsztyn:

 
Lidia Warnel – Kierownik Zespołu Projektowego, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 
W MPEC zajmuje się  problematyką ekonomiczno-finansową, w tym sporządzaniem analiz, raportów oraz planowaniem. Opracowuje wnioski taryfowe i prowadzi postępowania taryfowe przed Prezesem URE. Jest autorką wielu analiz ekonomicznych Spółki. Współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych przez MPEC.
 
Zbigniew Kulesza – Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Zamówień Publicznych MPEC Olsztyn
 
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi oraz gospodarką materiałową.
 
Marcin Seniuk – Kierownik Działu ds. Organizacji i Polityki Personalnej MPEC Olsztyn
 
W Spółce zajmuje się problematyką organizacyjno-prawną, w tym bieżącą obsługą organów Spółki, przygotowywaniem aktów wewnętrznych oraz koordynowaniem spraw związanych ze zmianami organizacyjnymi. 
 
Emilia Ropiak – Kierownik Działu ds. Controllingu MPEC Olsztyn
 
W MPEC zajmuje się zagadnieniami z obszaru controllingu, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym opracowywaniem prognoz ekonomicznych i raportów dla Zarządu Spółki, budżetowaniem, planowaniem i rozliczaniem kosztów oraz współpracą przy opracowywaniu wniosków taryfowych w postępowaniu taryfowym przed Prezesem URE. 
 
Marcin Żołnowski – Inspektor ds. Controllingu MPEC Olsztyn
 
Zajmuje się zagadnieniami z obszaru controllingu, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym opracowywaniem prognoz ekonomicznych, analiz i raportów dla Zarządu Spółki. 
 
 

Eksperci zewnętrzni:

 

Ramboll Polska Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno-konsultingową o specjalności energetycznej. Firma działa w Polsce od roku 1990 (wcześniej pod nazwą ELSAMPROJEKT Polska) i jest niezależnym  konsultantem. czytaj wiecej 

 

Investment Support jest polską firmą doradczą, której eksperci od ponad 10 lat wspierają samorządy, podmioty publiczne i partnerów prywatnych w przygotowaniu i realizacji inwestycji publiczno-prywatnych. czytaj więcej

 

INERCON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest firmą doradczą działającą od 2002 r. na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych branżach gospodarki. czytaj więcej

 

Kancelaria BWW Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp.K. zajmująca się doradztwem min. z zakresu prawa handlowego i cywilnego, prawa energetycznego, własności intelektualnej oraz prawa podatkowego. czytaj więcej

 

Olgierd Zygmunt, radca prawny zajmujący się kompleksową obsługą prawną wszelkiego rodzaju przedsięwzięć biznesowych i inwestycyjnych. czytaj więcej

 

ENERGOPROJEKT KATOWICE SAjedna z największych firm projektowo-inżynierskich w kraju i za granicą, lider w zakresie świadczenia usług inżynierskich dla przygotowania i realizacji dużych bloków energetycznych. Istniejena rynku od ponad 65­-ciu lat. czytaj więcej

 

Experto Credite Irenesz Kowalewski - firma zajmująca się doradztwem biznesowo-finansowym. czytaj więcej

facebook