Investment Support

Investment Support jest polską firmą doradczą, której eksperci od ponad 10 lat wspierają samorządy, podmioty publiczne i partnerów prywatnych w przygotowaniu i realizacji inwestycji publiczno-prywatnych.

Investment Support posiada unikalne doświadczenie w zakresie doradztwa przy ponad 100 inwestycjach planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi. Ma bogate doświadczenie transakcyjne w doradztwie przy postępowaniach PPP, zarówno koncesyjnych, jak i  prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień Publicznych.

Firma doradza przy inwestycjach PPP należących do największych w Polsce w takich branżach, jak: energetyka, gospodarka odpadami, parkingi, drogi, budownictwo komunalne, centra handlowe, obiekty sportowe i inne.

Eksperci Investment Support są autorami i współautorami komentarzy prawnych, książek oraz artykułów prasowych na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zespół Investment Support w ramach projektu NOVUS na zlecenie m.st. Warszawy  przygotował podręcznik nt. wdrażania PPP:  “PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Investment Support jest jednym z inicjatorów i fundatorów fundacji Centrum PPP.

Eksperci Investment Support pracujący dla MPEC

Investment Support tworzą młode i dynamiczne osoby z dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu w Polsce nowatorskich projektów publiczno-prywatnych, pozyskiwaniu środków na inwestycje oraz efektywnej realizacji pomysłów wspierających działalność inwestycyjną podmiotów publicznych oraz inwestorów prywatnych.

Agata Kozłowska

Dyrektor Investment Support. Prawnik. Ekspert z zakresu PPP Instytutu Sobieskiego oraz Fundacji Centrum PPP. Kieruje działem prawnym Investment Support, koordynuje i prowadzi projekty PPP. Pracowała m.in. przy projektach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem partnera prywatnego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w zakresie gospodarki odpadami), Gdańska, Łodzi, Szczecina, Katowic, Krakowa, Warszawy, Sopotu, Radomia, Przasnysza, Rudy Śląskiej, Bielska- Białej, Przemyśla, Gniezna, Malborka i innych. Była członkiem zespołu pracującego nad projektem ustawy o PPP. 

Współautorka książki „Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych” oraz  (wraz z prof. M. Kuleszą i dr M. Bitnerem) Komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Autorka prawnego rozdziału książki b. wiceministra finansów dr. Mariana Moszoro  „Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej”. Autorka wielu artykułów na temat finansowania inwestycji komunalnych, doświadczony wykładowca i trener z zakresu PPP.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kacper Kozłowski

Dyrektor ds. Projektów Inwestycyjnych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w negocjacjach handlowych i politycznych. W Investment Support odpowiedzialny za strategiczne planowanie inwestycji, zarządzanie projektami, pozyskiwanie inwestorów i partnerów dla podmiotów publicznych w projektach typu partnerstwo publiczno-prywatne oraz negocjacje z inwestorami. Doradzał i prowadził konsultacje z partnerami prywatnymi lub negocjacje przy wielu inwestycjach realizowanych w formule PPPw Polsce, m.in. w Łodzi, Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Krakowie, Częstochowie, Radomiu, Olsztynie, Przemyślu. Bierze czynny udział w pracach instytucji zajmujących się rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, m.in. jest jednym z fundatorów Centrum PPP oraz członkiem grupy ekspertów UNECE w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Współautor książki „Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych”.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. 

facebook