Eksperci MPEC

Zespół specjalistów MPEC zaangażowanych w projekt EC Olsztyn:
 
Lidia Warnel – Kierownik Zespołu Projektowego, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
W MPEC pracuje od 27 lat. Zajmuje się  problematyką ekonomiczno-finansową, w tym sporządzaniem analiz, raportów oraz planowaniem. Opracowuje wnioski taryfowe i prowadzi postępowania taryfowe przed Prezesem URE. Jest autorką wielu analiz ekonomicznych Spółki. Współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych przez MPEC.
 
Zbigniew Kulesza – Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Zamówień Publicznych MPEC Olsztyn
Z firmą związany od 26 lat. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi oraz gospodarką materiałową.
 
Marcin Seniuk – Kierownik Działu ds. Organizacji i Polityki Personalnej MPEC Olsztyn
W Spółce pracuje od ponad 4 lat. Zajmuje się problematyką organizacyjno-prawną, w tym bieżącą obsługą organów Spółki, przygotowywaniem aktów wewnętrznych oraz koordynowaniem spraw związanych ze zmianami organizacyjnymi. 
 
Emilia Ropiak – Kierownik Działu ds. Controllingu MPEC Olsztyn
Pracuje w MPEC od ponad 6 lat. Zajmuje się zagadnieniami z obszaru controllingu, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym opracowywaniem prognoz ekonomicznych i raportów dla Zarządu Spółki, budżetowaniem, planowaniem i rozliczaniem kosztów oraz współpracą przy opracowywaniu wniosków taryfowych w postępowaniu taryfowym przed Prezesem URE. 
 
Marcin Żołnowski – Inspektor ds. Controllingu MPEC Olsztyn
Pracuje w MPEC od blisko roku, w branży energetycznej od 6 lat.  Zajmuje się zagadnieniami z obszaru controllingu, analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym opracowywaniem prognoz ekonomicznych, analiz i raportów dla Zarządu Spółki. 
 

 

facebook