Nasi eksperci

 

Decyzją Zarządu Spółki powołany został Zespół projektowy, który ma za zadanie wsparcie komisji przetargowej w opracowaniu docelowego modelu techniczno-biznesowego przedsięwzięcia. W szczególności chodzi o analizę i opracowanie alternatywnych opcji i rozwiązań pojawiających się w skutek zmian w otoczeniu Projektu z uwzględnieniem aspektów dotyczących ochrony środowiska, optymalizacji procesów wytwarzania oraz przesyłu i dsytrybucji ciepła.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy Spółki MPEC oraz eksperci zewnętrzni

facebook