Aktualności

 • EBOR na ”TAK” dla nowej Elektrociepłowni

  dodano: 2018-10-01 10:45:00

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po analizie i szczegółowym badaniu uwarunkowań społecznych i środowiskowych powstania nowej Elektrociepłowni zasilanej paliwem RDF, pozytywnie zaopiniował olsztyński projekt. Oznacza to, że podmiot realizujący inwestycję będzie mógł skorzystać z atrakcyjnego finansowania udzielonego przez EBOR.

  Należy jednak zwrócić uwagę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zawsze bada różne możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji w obszarze ciepłownictwa olsztyńskiego. W 50-letniej historii Przedsiębiorstwa obecnie jesteśmy w najbardziej dynamicznej fazie rozwoju firmy – mówi Lidia Warnel, Wiceprezes ds. ekonomicznych MPEC. Modernizujemy  ciepłownię węglową Kortowo, wymieniamy na nowoczesną sieć ciepłowniczą, budujemy ciepłownię biomasową Kortowo BIO, a przede wszystkim wchodzimy w kolejny etap realizacji nowej Elektrociepłowni zasilanej paliwem powstałym z odpadów komunalnych – dodaje wiceprezes. Pozytywna decyzja EBOR pozwoli podmiotowi, który wygra przetarg na realizację  projektu budowy Ekociepłowni ubiegać się o kredyt na finansowanie działań realizacyjnych.

  EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona w 1989 roku. Promuje rozwój w państwach urzeczywistniających zasady demokracji oraz gospodarki rynkowej celem przyspieszenia niezbędnych zmian strukturalnych. Angażując się w działania, EBOR szczegółowo bada aspekty społeczne i środowiskowe projektów.

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi finansowania:

  1. Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP)

  2. Raport uzupełniający z analizy środowiskowej i społecznej (ESSP)

  3. Streszczenie nietechniczne (NTS)

  4. Plan zaangażowania interesariuszy (SEP)

   

  Warto też wspomnieć, iż czerwcu br. projekt uzyskał zgodę na finansowanie Zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  

  http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-150-eib-approves-eur-4-4-billion-for-small-business-social-housing-transport-and-energy-investment.htm

   

facebook