Aktualności

 • Konfederacja Europejskich Zakładów Przetwarzania Odpadów Energetycznych o polityce UE w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego

  dodano: 2020-03-12 12:00:00

  Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - ambitny, ale nie w przypadku ograniczenia składowania na dużą skalę.

  Komisja Europejska opublikowała nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (więcej tutaj). CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) uważa, że ​​wprowadzenie nowego zestawu ambitnych propozycji dotyczących obiegu zamkniętego, od projektowania produktu po zrównoważone zarządzanie odpadami, jest pilnie potrzebne. Szczególnie ważna jest zapowiedź ograniczenia eksportu odpadów, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie w krajach trzecich. „Uważamy, że powinniśmy poradzić sobie z naszymi wyzwaniami związanymi z odpadami w Europie”, stwierdza dyrektor zarządzająca CEWEP, Ella Stengler.

  CEWEP z zadowoleniem przyjmuje również zapowiedź innych działań Komisji, które pozwolą europejskiemu sektorowi przetwarzania odpadów energetycznych, wnieść znaczący wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W szczególności CEWEP wspiera strategię na rzecz budowy zrównoważonego środowiska, w tym wymogi dotyczące recyklingu i zielonych zamówień publicznych. CEWEP jest przekonany, że członkowie organizacji będą w stanie odzyskać rosnące ilości popiołu pozostałego po procesie spalania z przeznaczeniem na cele budowlane, z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa i jakości materiału. Pozyskiwanie metali z popiołów stanowi także element recyklingu, przyczyniając się do redukcji znacznych ilości gazów cieplarnianych.

  CEWEP z niecierpliwością oczekuje wkładu w nadchodzącą europejską strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, ogłoszonej w komunikacie Komisji. Energia z zakładów przetwarzania odpadów może być wykorzystywana do produkcji wodoru, który napędza autobusy i śmieciarki, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  CEWEP wspiera tworzenie dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych i z zadowoleniem przyjmuje harmonizację krajowych kryteriów w celu stworzenia równych warunków działania. CEWEP wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że w komunikacie nie wprowadzono skutecznych środków służących dalszemu ograniczeniu ilości odpadów (w tym odpadów przemysłowych i handlowych) trafiających na składowiska i umieszczenia ich wyżej w hierarchii odpadów do recyklingu i odzysku. Eliminacja odpadów z wysypisk śmieci przynosi nie tylko wiele korzyści dla środowiska, w tym ochronę gleby i wody, ale przyczynia się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  CEWEP podsumowuje, że przetwarzanie odpadów z wysypisk na energię zmniejszy import paliw kopalnych do celów energetycznych, jednocześnie eliminuje obawy związane z odpadami, których nie można poddać recyklingowi, na przykład ze względów higienicznych.

   

facebook