Aktualności

 • Ministerstwo Klimatu: Setna decyzja KE dla dużego projektu realizowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko

  dodano: 2020-02-03 09:57:00

  Komisja Europejska 30 stycznia br. zatwierdziła dwie inwestycje mające na celu poprawę gospodarki odpadami w Polsce poprzez przekształcenie odpadów w energię.

  Prawie 63 miliony euro z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone na budowę zakładu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gdańsku.

  Komisja zatwierdziła także inwestycję o wartości prawie 40 milionów euro z tego samego funduszu na budowę podobnej elektrociepłowni w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim. Również ten zakład zapewni zarówno efektywne gospodarowanie odpadami, jak i zaspokoi potrzeby energetyczne obywateli, przekształcając odpady komunalne w ciepło i energię elektryczną.

  „Te projekty są dobrym przykładem zakresu polityki spójności UE „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Lokalnie zakłady przyniosą znaczne korzyści w zakresie przetwarzania odpadów i wydajnej produkcji energii w obu miastach; globalnie zmniejszą wpływ odpadów na środowisko na całym obszarze Morza Bałtyckiego” – powiedziała Komisarz ds. Spójności i reform, Elisa Ferreira.

  Projekty będą również obejmowały aspekt edukacyjny oraz działania promocyjne dla miliona lokalnych mieszkańców na temat znaczenia zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia, że wszelkie wytwarzane odpady są odpowiednio przetwarzane.

  W okresie budżetowym 2014–2020 Polska otrzymuje ponad 10 mld euro wsparcia z unijnej polityki spójności na ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

   

facebook