Galeria

  • Lokalizacja działki

    2013-01-27 13:50:00

    Lokalizacja spalarni frakcji palnej odpadów komunalnych przewidziana jest przy ulicy Lubelskiej. Teren ten ograniczony jest torami kolejowymi od zachodu, drogą dojazdową do Centrum Logistycznego Michelin Polska od wschodu, Centrum Logistycznym Michelin Polska od południa i terenem przeznaczonym pod obwodnicę Olsztyna od północy. czytaj więcej
facebook