Koncepcja #1

Wizja
 
Ekociepłownia, poza swoją podstawową funkcją, powinna stanowić centrum edukacji ekologicznej i technologicznej skierowanej do mieszkańców regionu oraz pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W budynku zaprojektowano infrastrukturę umożliwiającą realizację działań służących pogłębieniu świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz edukacji ekologicznej.
Obiekt w zamyśle zespołu projektantów swoją formą nawiązuje do charakterystycznych walorów krainy Warmii i Mazur. Wybrano kompozycję przypominającą ławicę ryb.
Łagodne łuki elewacji budynku wpisują się w morenowy krajobraz Pojezierza Olsztyńskiego. Staranne odwzorowanie pofałdowania terenu poprzez różnicowanie wysokości poszczególnych elementów rozbudowanej bryły powoduje, że zlokalizowany na wzniesieniu obiekt, nie będzie stanowił dominanty krajobrazu, a jedynie jego spójne dopełnienie.
 
Projekt
 
O działalności biura
 
Działalność biura "Deja Architekci s.c." opiera się na bogatym doświadczeniu w wykonywaniu projektów architektonicznych. W swojej twórczości nawiązuje do tradycji miejsca i krajobrazu. Projektuje architekturę współczesną ale również realizuje przedsięwzięcia z zakresu renowacji obiektów zabytkowych.
 
Zespół
 
 

Zdjęcia

facebook