Partnerstwo Publiczno-Prywatne Polsce

  • Co to jest PPP?

    2013-09-18 12:15:00

    PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. czytaj więcej
facebook