System zagospodarowania odpadów w województwie warmińsko-mazurskim

Łącznie w województwie warmińsko – mazurskim funkcjonuje pięć Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych (RIPOK), których potencjał produkcyjny wynosi ok. 90-100 tys. ton paliwa alternatywnego :
  • Region północny – ZUO sp. z o.o. (Elbląg),
  • Region północno – wschodni – MZKPOK sp. z o.o. (Sękity),
  • Region wschodni – PGO „Eko -MAZURY” sp. z o.o. (Siedliska),
  • Region zachodni – ZUOK sp. z o.o. (Rudno),
  • Region centralny – ZGOK sp. z o.o. (Olsztyn) – w trakcie realizacji.

 

Mapa z podziałem województwa na regiony:

 
Potencjał produkcji frakcji energetycznej odpadów komunalnych w województwie
 

Zakład

Frakcja energetyczna odpadów komunalnych

(tys. t/rok)

Średnia kaloryczność

(MJ/kg)

ZUO Sp. z o.o. Elbląg

7-10

11

ZGOK Sp z o.o. Olsztyn

45-50

16

ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

7-8

11

MZKPOK Sp. z o.o. Sękity

2-3

11

PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Siedliska

8-12

11

ZUOK Rudno Sp. z o.o. Rudno

10-15

11

EZG Działdowszczyzna Działdowo

8-12

11

Razem    

87-110

ok. 13

 
Podkreślić należy, iż frakcja energetyczna odpadów o wartości opałowej powyżej 6 GJ/Mg, od roku 2016 nie będzie mogła być deponowana na składowiskach, wymagać będzie dalszego unieszkodliwienia w celu zakończenia procesu unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Planowana budowa zakładu termicznego wykorzystania odpadów w Olsztynie jest odpowiedzią na potrzeby z jednej strony rynku ciepłowniczego Olsztyna, a z drugiej strony systemu gospodarki odpadami w województwie.

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami:

 
facebook