System ciepłowniczy Olsztyna

 
 
 
Miejska sieć ciepłownicza Olsztyna jest obecnie zasilana z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Kortowo - należącej do MPEC oraz Elektrociepłowni Michelin - należącej do Michelin Polska SA.
 
 
Struktura sieci ciepłowniczej jest przystosowana do zasilania dwustronnego, bowiem system ciepłowniczy był rozbudowywany wokół dwóch zasilających go źródeł, usytuowanych w przeciwległych częściach miasta. Układ taki pozwala na częściowe uzupełnianie się źródeł, dzięki czemu przerwy w dostawach ciepła występują bardzo rzadko.
 
Sieć ciepłownicza ma układ pierścieniowy. Na wyjściu ze źródeł rurociągi mają duże średnice (500 mm), a w dalszej odległości od źródła średnice ciepłociągu są przewężane. W związku z tym, nie jest możliwe zasilenie miasta wyłącznie z jednego źródła w okresie zapotrzebowania na ciepło, jakie występuje w sezonie grzewczym, przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.
 
 
W okresie letnim, gdy potrzeby cieplne Klientów ograniczają się jedynie do podgrzania ciepłej wody użytkowej, ciepło może być dostarczane z jednego źródła. Jest to praktykowane od wielu lat. Moc zainstalowana obu źródeł odpowiada zapotrzebowaniu Klientów na ciepło. 
 
Elektrociepłownia Michelin jest bezpośrednim dostawcą ciepła również do wyodrębnionej sieci ciepłowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  "Pojezierze" (SM "Pojezierze").
 

facebook