Zatrudnienie

 
 
Ciepłownia Kortowo eksploatowana będzie przez obecną załogę na takich samych warunkach zatrudnienia, jakie przysługują pracownikom obecnie. Nie przewiduje się zwolnienia pracowników.
 
Gwarancja zatrudnienia jest jednym z punktowanych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego.

Natomiast zakład przy ul. Lubelskiej będzie operowana przez nowy personel. Przewiduje się, iż konieczne będzie zatrudnienie ok. 39 -45 osób do obsługi tego obiektu.

 
 
facebook